Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læring og trivsel

Læring og trivsel 

For at kunne være i god læring og udvikling skal trivslen være god. Et trygt læringsmiljø er et miljø, hvor man som elev altid kan være sammen med nogen, hvis man ønsker det. Hvor man kan være den, man er og bliver guidet til altid at være ”den bedste udgave af sig selv”. Hvor man ved, hvem man skal gå til, hvis man har brug for hjælp. Såvel lokaliteter inde og ude som arbejdet i hverdagen er tilrettelagt for at skabe de bedste muligheder for disse ting. Her under er oplistet nogle enkeltelementer af dette: 

  • Traditioner og fælles begivenheder 

Gennem året er der flere begivenheder, der knytter elevfællesskabet sammen. Der er fx emneuger på tværs af skolen eller klasser. Der kan også være faglige dage som billedkunstens dag og ”den store læsedag”. På disse dage er det almindelige skema sat ud af drift, og der vil kunne være andre ”slippetider” fra undervisningen.  

  • Samvær og fællesskab 

Der er på ugentlig basis fællessamlinger, hvor alle skolens elever mødes og synger sammen. Her kan også være fremvisninger af elevprodukter og gives information af forskellig art. 

  • ”Små” og ”store” venner  

Kaldes de klassefællesskaber, der etableres mellem skolens yngste og ældste elever. De yngste får ”store” venner, som kan hjælpe til trygge frikvarter, og som tit har tid til en leg i frikvartererne. 

  • Legepatruljer og konfliktmæglere 

Er opgaver for elever fra 5.klasse og op i frikvartererne, så de yngre elever altid kan have en skolekammerat til hjælp – ud over de faste gårdvagter blandt personalet, hvis noget er svært i et frikvarter. 

  • Færdselspatruljer 

På skolens parkeringsplads samt ved fodgængerovergangen står dagligt to elever fra 6.klasse vagt og hjælper fodgængere sikkert over vej og indkørsel til skolen. 

  • Motionsdag, juleafslutning, juleklippedag, trivselsdag, bøgetræets udspring, sommerafslutning 

Dette er særlige mærkedage, hvor hele skole samles om en enkelt begivenhed. Der ud over arrangerer skolebestyrelsen en årlig skolefest for alle elever. 

Vi afholder fællssamling to gange om ugen. Typisk to seancer med musik, fællesdans eller fremvisning. Imellem disse korte informationer eller bemærkninger. De tager typisk ca. 10 minutter. Forældre er velkomne til at deltage såfremt de danser med ;)

Brobygning afholdes med børnehaven Alkereden før skolestart i 0. klasse og brobygningsforløb mellem Alkestrup og Herfølge foregår pt. i 5. & 6. klasse.

Mødetider for en skoledag er altid kl. 08.00. (skolens åbnes først kl. 7.50). Herefter følger lektioner af 45 minutters varighed. Skoledagen slutter mellem kl. 13.15 og 14.45 alt afhængig af dag/klassetrin.

Frikvarter afholdes kl. kl. 9.30-10.00 og spisefrikvarter kl. 12.00-12.30.