MENU
Aula_close Layer 1

Klassetrivsel

Tjek elevtrivsel i grundskolen på - Uddannelsesstatistik på Børne- og undervisningsministeriet.

Klik her (åbner i samme vindue): 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/topics/19.aspx

 

Alkestrupskolen gennemfører den årlige nationale trivselsundersøgelse i foråret.