Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Alkestrupskolen – hoved, krop og hjerte

Værdier:

Via socialt samvær, anerkendelse og arbejdet med fagligheden, danner vi sammen det hele menneske.

Alkestrupskolen arbejder ud fra den overordnede værdi at samarbejde med forældrene om at give det enkelte barn de bedste rammer og muligheder for personlig og social udvikling, dannelse og uddannelse.
 
Grundlag og rammer:
Tryghed: Alkestrupskolen er med til at skabe trygge og mobbefrie rammer omkring børnene, hvori de kan udvikle de kompetencer, den livsglæde og livsduelighed, der gøre dem i stand til at tage ansvar på deres niveau.
 
Samarbejde: Samarbejdet omkring barnet skal være kendetegnet ved gensidig respekt med de voksne som gode rollemodeller for børnene.
Værdierne skal afspejles i den adfærd og de holdninger, som alle involverede parter udviser i mødet med hinanden.
 
Trivsel: Vi vil skabe undervisningsmiljøer, der understøtter livsglæde og kompetencer, der gør børnene i stand til at mestre livet og tage ansvar. Alkestrupskolen arbejder med såvel den enkeltes trivsel, klassens trivsel som de tiltag, der fremmer de store elevers omsorg for de mindre.
 
 
Kundskaber og læringsmål:
Den faglige undervisning skal stimulere barnets lyst til at lære mere. Det er en forudsætning, at der gives mulighed for at lære på forskellig måde gennem differentiering af undervisningen.
Undervisningen skal give muligheder for mange måder at lære på. At lære sammen med andre er en forudsætning for barnets alsidige udvikling.
 
Faglige kompetencer: Børnene skal kunne beherske grundlæggende kulturteknikker som at læse, skrive og regne. De skal mestre at lytte og være i dialog, være kreativ og kunne kommunikere på flere sprog samt beherske digitale medier.
De skal på baggrund af deres viden kunne sortere indtryk og danne mening med henblik på at begå sig i et mangfoldigt og kompleks samfund.
 
Læring: Alkestrupskolen vil fremme børns faglige kompetencer, der kan give dem et solidt grundlag for lyst, forudsætning og vilje til livslang læring og uddannelse. Læringsmiljøet skal være kendetegnet ved en anerkendende tilgang, der skal fremme positive relationer mellem lærer og elev.
 
Sundhed: Alkestrupskolen arbejder for at børnene udvikler en bevidsthed om egen sundhed. Der lægges vægt på bevægelse, sund kost og refleksion over egen livsstil.

 

Billede af skolen set oppe fra